Kimo DeCora Plates and Bowls 1

Isleta Pueblo

Black on white design on a tiny plate
Miniature plate with black on white design
0.5 in H by 3 in Dia
Black on white design on a miniature plate
Miniature plate with black on white design
0.5 in H by 3 in Dia
Geometric design on a black and white plate
Black and white plate with geometric design
0.5 in H by 3.25 in Dia
Geometric design on a miniature black and white plate
Miniature black and white plate with geometric design
0.5 in H by 3.25 in Dia
Mimbres design on a black and white plate
Black and white plate with a Mimbres design
0.5 in H by 3.25 in Dia
Bird and fish design on a black and white plate
Black and white plate with a bird and fish design
0.5 in H by 3.25 in Dia
Mimbres shard design on a black and white plate
Black and white plate with a Mimbres shard design
0.5 in H by 3 in Dia
Mimbres fish design on a black and white plate
Black and white plate with a Mimbres fish design
0.5 in H by 3 in Dia
Mimbres bat design on a black and white plate
Black-on-white miniature plate with a Mimbres bat design
0.5 in H by 3.25 in Dia
Mimbres lizard and four direction geometric design on a black and white plate
Black-on-white plate decorated with a Mimbres lizard and four direction geometric design
0.5 in H by 3.25 in Dia
Mimbres thunderbird and geometric design on a black and white plate
Black-on-white plate with a Mimbres thunderbird and geometric design
0.5 in H by 3.25 in Dia
Mimbres bat, rain, checkerboard and geometric design on a black and white bowl
Black-on-white bowl decorated with a Mimbres bat, rain, checkerboard and geometric design
2 in H by 6.5 in Dia
Mimbres bird and geometric design on a black and white [seed potplate
Black-on-white plate decorated with a Mimbres bird and geometric design
0.5 in H by 3.25 in Dia
Mimbres geometric design on a black and white plate
Black-on-white plate decorated with a Mimbres geometric design
0.5 in H by 3.25 in Dia
Thunderbird and geometric design on a black and white bowl
Black-on-white bowl decorated with a thunderbird and geometric design
2.25 in H by 6.75 in Dia
Mimbres frog, shard and geometric design inside a black and white bowl
Black and white bowl decorated with a Mimbres frog, shard and geometric design inside
2.5 in H by 10 in Dia

Isleta Pueblo Potters